Nebaryonová temná hmota

Hmota (nenulová klidová hmotnost)

Horká temná hmota (HDM) - malá klidová hmotnost → v době krátce po Velkém třesku relativistická

Neutrina (pokud mají nenulovou klidovou hmotnost)

Chladná temná hmota (CDM) - větší klidová hmotnost → i v době krátce po Velkém třesku nerelativistická

WIMP - slabě interagující hmotné částice:

1) částice vycházející z modelů sjednocení interakcí:

Fotina, neutralina, axiony

2) jiné hypotetické částice: těžká neutrina

3) Primordiální černé díry - pozůstatky po Velkém Třesku.

Energie (nulová klidová hmotnost):

Viditelná energie - reliktní fotony

Temná energie - neutrina (pokud mají nulovou klidovou hmotnost), gravitony, energie vakua (nenulová kosmologická konstanta)

      

Viditelná hmota                                    Temná hmota

 


Uvod Dalsi Zpet