Červení a hnědí trpaslíci, planety …

Tělesa z malou hmotností → malá svítivost → vidíme jen v blízkém či nejbližším okolí → obtížný odhad jejich četnosti

A)                   B)                   C)                D)               E)             F)

Klasifikace různých méně svítivých objektů ve vesmíru: A) žlutí trpaslíci B) červení trpaslíci C) Mladí hnědí trpaslíci D) Staří hnědí trpaslíci E) Osamělé objekty planetárního typu F) Planety

Rudí trpaslíci: velmi málo svítivé hvězdy. Dnešní velké teleskopy → odhady četnosti těchto objektů → málo pro vysvětlení temné hmoty
 

Srovnání simulované četnosti červených trpaslíků, aby vysvětlily temnou hmotu a jejich skutečná četnost pozorovaná pomocí Hubblova teleskopu

Hnědí trpaslíci: velmi malé objekty (9% MS) → nezapálí se jaderná reakce → nízká teplota → hledání v infračervené oblasti spektra

Mlhovina ρ Oph je kolιbkou hvězd. Sonda ISO zde objevila okolo 30 hnědých trpaslíků

Hnědí trpaslíci jsou objevováni i pomocí gravitačních mikročoček

Slibní kandidáti na vysvětlení baryonové složky temné hmoty
 


Sonda ISO zkoumající objekty zářící v infračerveném oboru

Planety: planetární systémy kolem hvězd i osamělé objekty planetárního typu

Pokrok v hledání protoplanetárních disků (v infračerveném oboru) a exoplanet (astrometrika, radiální rychlosti, infračervený obor, gravitační mikročočky) v posledním desetiletí

Nyní téměř stovka exoplanet – většina jupiterova typu

Sluneční soustava – planety tvoří ~ 0.1% hmotnosti sluneční soustavy


         
 
 

         

Experimentální křivky radiálních rychlostí a umělecká představa objevených exoplanet: dvě jupiterovské planety u 47 Uma a jedna u τ Boo

(WWW stránky exoplanetárního programu Kalifornské university)

 


Uvod Dalsi Zpet