English version

 

Úvod do subatomové fyziky

"Revoluci ve vědě lze provést jen díky vynikající, nádherně jednoduché teorii a na základě velice pečlivě provedeného a jednoznačně interpretovatelného experimentálního pozorování"

Přednáška pro 3. ročník na FJFI ČVUT v Praze během zimního semestru.

Vladimír Wagner

Ústav jaderné fyziky AVČR, 250 68 Řež
E_mail:WAGNER@UJF.CAS.CZ
WWW: http://hp.ujf.cas.cz/

1. Úvod

2. Kinematika srážkových procesů

3. Pojem účinného průřezu

4. Základní vlastnosti jádra a jaderných sil

5. Modely atomových jader

6. Radioaktivní přeměna jader

7. Přehled experimentální techniky v subjaderné fyzice

8. Jaderné reakce

9. Jaderná hmota, její zkoumání a vlastnosti

10. Částice a jejich interakce

11. Cesta ke sjednocení interakcí

12. Jaderná astrofyzika

13. Aplikace jaderné a subjaderné fyziky

Literatura:

1.     I. Úlehla, M. Suk, Z. Trka: Atomy, jádra a částice, Academia, Praha 1990

2.     T. Mayer-Kuckuck: Fyzika atomového jádra, SNTL, Praha, 1979

3.     M.A. Preston: Fyzika jádra,Academia, Praha, 1970 – příliš nedoporučuji

4.     A. Beiser: Úvod do moderní fyziky,Academia, 1977

5.     S.Usačev J. Chrapan, M. Chudý, J. Vanovič: Experimentálná jadrová fyzika, ALFA Bratislava, SNTL Praha, 1982

6.     J. Hála: Radioaktivita, ionizující záření, jaderná energie, Brno, Konvoj, 1998

7.     Z. Janout, J. Kubašta, S. Pospíšil: Úlohy jaderné a subjaderné fyziky, skripta FJFI, Vydavatelství ČVUT, Praha 1998

8.     D. Nosek: Jádra a částice (řešené příklady), Matfyzpress, Praha 2005

9.     M. Veltman: Fakta a záhady ve fyzice elementárních částic, Academia, Praha 2007

 

  Příklady na cvičení

 

!!! Informace pro studenty !!!


UvodDalsiZpet