Cena Ropák je dnes cena velmi rozporná

Vážený pane Čulíku,

je nesporné, že je třeba chránit životni prostředí a když se s vyhlašováním ceny Ropák začínalo, tak jsem to považoval za docela dobrý nápad. Myslel jsem, že se bude jednat o jednoznačné případy poškození životního prostředí a taková veřejná prezentace těchto případů umožní v budoucnu se jich vyvarovat a oceněny Ropák se bude za své ocenění opravdu stydět. Ovšem už první seznam návrhů u mě vzbudil značné rozpaky a podezření, že z velké části jde o případy velice sporné a často jde spíše o osobní konflikty, kdy je sporné rozhodnout, která ze stran konfliktu více životnímu prostředí škodí či pomáhá.

Letošní Ropák je v tomto směru vrcholem. Dovolím si to dokumentovat na částech, které jsou hlavním zdůvodněním návrhu pro první dva kandidáty na cenu. Týká se to tématu jaderné energetiky, které dost sleduji. O schopnostech ministra M. Gregra na vládním postu mám velmi negativní mínění, ovšem jeho navržení na cenu Ropák s tímto hlavním zdůvodněním je velice sporné ne-li přímo cenu diskreditující:

 

"za tvrdé prosazování dostavby jaderné elektrárny Temelín, která spolykala cca 65 miliard korun a ještě spotřebuje dalších 47 miliard korun, přičemž její termín spuštění je zcela nejistý, stejně jako potřebnost elektřiny pro český stát či její proklamovaná bezpečnost".

 

V tomto totiž se nehodnotí přímé ekologické přínosy ze zastavení výstavby či škody s její dostavby (tam by byla jaderná elektrárna ekologičtější než spalovací) ale ekonomické, které jsou ovšem poměrně nejisté a výsledky (i vládní Temelinské komise) jsou sporné a dají se vykládat různými způsoby. Takže i existence nepřímé ekologické výhody ze zastavení stavby Temelína přesunem prostředků do jiné oblasti je sporná (a už vůbec ne jistá). Nejistota termínu spuštění se stále snižuje a například prodloužená dostavby a prodražení železničních koridorů (nových vozů metra ......) je stejného řádu. Nevím proč je otázka termínu dostavby zmiňována ve zdůvodnění antiekologického Ropáka.

Odkaz na bezpečnost elektrárny v tomto zdůvodnění je už vůbec nekorektní, neboť pochybnosti o bezpečnosti Temelína nevyjadřují v seriozněji vedené diskuzi ani ti nejradikálnější ekologičtí aktivisté a všechny seriozní studie je vyloučili. I ekologičtí aktivisté se dnes ohánějí pouze ekonomikou.

 

"Za nekompetentní přístup při vytváření energetické politiky, která je v rozporu s udržitelným způsobem života, neboť podporuje vyšší rozvoj jaderné energetiky".

 

Nevím čím je podpora jaderné energetiky v rozporu s udržitelným způsobem života. Z tohoto hlediska jsou tyto zdroje daleko výhodnější než zdroje založené na spalování. Co je jaderné energetice vytýkáno je jaderný odpad, ale jak už jsem tady psal dříve, tak už dnes jsou známy metody, které umožňují tento odpad použít jako palivo a jeho vliv na životní prostředí plně eliminovat. Nevím jaké zdroje se v budoucnu ukážou nejslučitelnější s koncepcí udržitelného rozvoje. Ostatně je věc diskuze, která koncepce udržitelného života je nejvhodnější. Ale odsoudit podporu jaderné energie jako neekologickou a odporující udržitelnému způsobu života je jemně řečeno velice sporné.

U J. Hanzlička pak:

 

"za vehemenci při prosazování dostavby jaderné elektrárny Temelín, přestože je známo, že jde nejméně z energetického a finančního hlediska o neefektivní stavbu".

 

Odkud je to známo a komu? Pokud vím, tak je řada studií, které ukazují pravý opak. Výsledek studií závisí na řade budoucích tendencí (třeba spotřeby elektrické energie), které se těžko odhadují a jednotlivé skupiny si je vybírají velice různě.
Jak je vidět, tak kolem uplatnění jaderné energetiky je řada velice různorodých názorů. A neřekl bych, že ekologičtí aktivisté v této diskuzi postupovali fundovaněji než jejich oponenti. Mým názorem je třeba, že ekologickým zájmům lidstva i jeho udržitelnému životu škodí daleko spíše fundamentalistické zavrhování jaderné energetiky v jejich podání. Přesto by mě nenapadlo navrhovat je na Ropáka, právě z důvodu, že diskuze je nyní daleko od ekologie. Spíše jde o politickou záležitost a střet různých zájmových skupin.

Všiml jsem si jen otázek jaderné energetiky, kterou více sleduji, ale takových sporných případů jako je třeba likvidace kůrovcové kalamity na Šumavě či stavby dálničního obchvatu okolo Plzně bylo a je v návrzích na Ropáka více.
Nevím jak dopadne letošní finále Ropáka, ale způsob výběru kandidátů a průběh do jakého je soutěž formována ji alespoň v mých očích úplně zdiskreditoval. Zdá se mi, že více slouží k jednostrannému osočení oponentů s rozdílným názorem. Jak už jsem říkal, je problematické určit, která ze stran sporu škodí životnímu prostředí více. Mám obavy, že za daného stavu věci se klidně může ukázat, že "oceněný" Ropák, prosazoval daleko ekologičtější řešení, než navrhují ekologičtí aktivisté, kteří ho cenou označili.

 

Vladimír Wagner

 V Řeži 5. 5. 1999


Zpet