English version

Domovská stránka Vladimíra Wagnera

 

 

Vladimír Wagner

Adresa: 

Oddělení jaderné spektroskopie 

Ústav jaderné fyziky AV ČR 

CZ-250 68 Řež 

Místnost: F1 - 210

Tel: +420-212241682, Fax: +420-220941130 

e-mail: wagner@ujf.cas.cz 

 


Základní údaje:

Po studiu jaderné fyziky na MFF University Karlovy v Praze pracuji na oddělení jaderné spektroskopie v Ústavu jaderné fyziky AVČR v Řeži u Prahy nejdříve ve skupině zabývající se studiem struktury jádra pomocí metod jaderné spektroskopie a od roku 1990 ve skupině relativistických těžkých iontů. Zde jsem také dokončil diplomovou a aspirantskou práci. Zaměřovaly se na experimentální studium struktury deformovaných jader. V současné době se zabývám hlavně studiem horké a husté jaderné hmoty. Taková hmota vzniká například při výbuchu supernov a lze ji najít uvnitř neutronových hvězd. V laboratoři můžeme takovou hmotu získat ve srážkách těžkých jader na velmi vysoké energie (rychlosti blízké rychlosti světla). Zabývám se také výzkumem možnosti využití produkce neutronů pomocí tříštění jader protony s velmi vysokou energií a využitím tohoto procesu pro "spalování" jaderného odpadu. Pokud máte zájem, můžete nahlédnout do podrobnějšího odborného životopisu včetně seznamu publikací nebo do několika osobních údajů.

Vladimír Wagner: Fukušima I poté, knihu vydalo nakladatelství Novela Bohemica a šíří internetové knihkupectví Kosmas. Po dohodě mohu při možnosti předání v Řeži nebo v Praze poskytnout za nakladatelskou cenu 300 Kč.

Témata, která mne zajímají:

·         Využití tříštivých reakcí pro urychlovačem řízené transmutace jaderného odpadu. Tato metoda by mohla přispět k vybudování uzavřeného cyklu při využívání jaderné energetiky. Zabýváme se hlavně studiem rozložení produkce neutronů okolo tlustého terče z těžkého kovu ozařovaného protony s vysokou energií. Více o práci skupiny zde.

·         Fyzika těžkých iontů vysokých energií - velmi hustou a horkou hmotu můžeme získat ve srážkách těžkých jader urychlených na velmi  vysokou energii. Studiem částic vyletujících z místa takové srážky můžeme určit vlastnosti takové hmoty. Naše skupina se ve spolupráci s mezinárodní skupinou pracující s fotonovým spektrometrem TAPS zabývala hlavně studiem neutrálních mezonů pí a eta, které se na fotony rozpadají. V nynější době se hlavně zaměřujeme na experimentech prováděných pomocí spektrometru HADES, který v GSI Darmstadt studuje páry elektronu a pozitronu vznikající při rozpadu vektorových mezonů uvnitř horké a husté jaderné hmoty. Pro tento spektrometr jsme spolu s italskými kolegy vyrobili stěnu ze scintilačních detektorů, která identifikuje z doby letu od terče k detektoru různé typy částic. Můžete si prohlédnout několik obrázků z instalace této stěny.

·         Fyzika těžkých iontů velmi vysokých energií - při ještě vyšších energiích lze získat nový stav jaderné hmoty složené s volných kvarků a gluonů - kvarkgluonové plazma. Takový stav hmoty bude studovat i detektorový systém ALICE, který se buduje pro urychlovač LHC konstruovaný v mezinárodním ústavu CERN ve Švýcarsku. V tomto projektu se účastníme práce okolo části vnitřních dráhových detektorů (křemíkové driftové detektory). Pro ně dodáváme spolu s firmou AREM PRO nízkovoltové napájecí zdroje.

·         Jaderná spektroskopie a studium struktury jádra - ve své diplomové a disertační práci jsem se zabýval experimentálním studiem struktury deformovaných jader.

·         Výuka – mám přednášky na FJFI ČVUT: Základy subatomové fyziky, Základy atomové a jaderné fyziky a Základy jaderné spektroskopie.

·         Popularizace jaderné a částicové fyziky - kromě vysokoškolských přednášek na FJFI ČVUT se snažím i o populární přednášky pro veřejnost z různých oblastí (hlavně z jaderné astrofyziky). Podobnými tématy se zabývám i v populárních článcích.

·         Amatérsky astronomie a kosmonautika - sledováním zákrytových proměnných hvězd jsem se zabýval hlavně během studia. Teď sleduji tuto oblast spíše jen pasivně.

·         Vědecká fantastika - líbí se mi a rád čtu SCI-FI. Během studia jsem překládal povídky z polštiny.

·         Od roku 2003 do roku 2007 jsem vedl společný doktorandský projekt ÚJF AVČR a ÚTEF ČVUT v rámci GAČR: Výzkum v oblasti subatomové fyziky

 

 

 

 

 

Fukušima I poté

Cesta od havárie k rekonstrukci, důsledky a dopady pro Japonsko i svět

 

Co se v březnu 2011 v jaderné elektrárně Fukušima I stalo, co následovalo a jak havárie ovlivňuje přístup ke špičkovým technologiím a zejména k energetice? Přední český jaderný fyzik podrobně popisuje, co se stalo a proč, s jakým úsilím pracovníci elektrárny zabránili větším škodám a jak se jim podařilo udržet havárii i radiaci pod kontrolou – překvapivě totiž nedošlo k žádným obětem. Přitom zemětřesení a cunami si vyžádaly téměř dvacet tisíc životů. Kniha se však věnuje i širším souvislostem. Evakuace a s tím spojené sociální a psychologické dopady se dotkly rozsáhlé oblasti a postihly více než sto tisíc lidí. Jak postupuje likvidace následků a rekonstrukce postižených oblastí? Přírodním katastrofám a průmyslovým haváriím se ani v budoucnu bohužel lidstvo nevyhne a je důležité jejich pravděpodobnosti i následky co nejvíce snížit. Proto je porozumění tomu, co se ve Fukušimě stalo a děje, zajímavé nejen pro odborníky, ale pro každého, kdo sleduje současný vývoj lidské civilizace. Kniha je vybavena grafy, fotografiemi, tabulkami.

 

·         Nakladatel: NOVELA BOHEMICA

·         ISBN: 978-80-87683-45-3, EAN: 9788087683453

·         Popis: 1× kniha, brožovaná, 358 stran, 20 × 20 cm, česky

·         Rozměry: 20 × 20 cm

·         Rok vydání: 2015 (1. vydání)

·         Rozšiřuje internetové knihkupectví KOSMAS

 

Po dohodě mohu při možnosti předání v Řeži nebo v Praze poskytnout za nakladatelskou cenu 300 Kč.