No images
 
  • PDF

HADES CZ

  • Pondělí, 11 Srpen 2008 23:13
  • Aktualizováno Úterý, 30 Září 2014 14:06
  • Napsal uživatel Administrator

HADES

 


Úvodní informace

Studium vlastností hadronu uvnitř jaderné hmoty s normální i s velmi vysokou hustotou a teplotou je jednou z hlavních oblastí současné jaderné fyziky. Reakce hadronu s těžkými jádry (např. Au, Pb) jsou velmi užitečným nástrojem zkoumání vlastností částic uvnitř jaderné hmoty v základním stavu. Srážky těžkých iontů s energií 1-2 AGeV pak mohou vytvořit oblast s vysokou hustotou energie existující po dobu zhruba 10 fm/c. Za podmínek vysoké hustoty a teploty se mohou významně měnit základní vlastnosti hadronu (hmotnosti, doby života a další). Tyto změny, které předpovídají některé teorie, by mohly být poprvé experimentálně potvrzeny díky velice přesnému určení vlastností páru elektron-pozitron produkovaného v rozpadu hadronu uvnitř husté a horké oblasti.

Pro studium výše popsaných jevu byl mezinárodní skupinou vědců ze 19 ústavů z 10 evropských zemí vybudován spektrometr pro studium párů elektronu a pozitronu HADES. Zařízení pracuje v laboratoři GSI v Darmstadtu(Německo) a využívá svazek urychlovače těžkých iontů SIS.

Naše skupina je zapojena do konstrukce a provozu dvou částí spektrometru HADES . První je velká, cca 5 metrů vysoká stěna ze 384 scintilačních detektorů ve tvaru dlouhých (až 2,5 metru) tyčí TOF (Time-of-flight), určující dobu letu částice, a tak přispívající k její identifikaci a určení její energie. Druhou je menší stěna z velkého počtu (380) malých čtvercových scintilačních detektorů zachycujících nabité částice letící jen s relativne malou odchylkou od původního směru svazku nalétávajících částic (FW hodoskop). Důležitou součástí práce skupiny je pochopitelně analýza získaných experimentálních dat.

Fyzikální motivace
Fyzikální program spektrometru HADES
(vyšlo v časopise Vesmír, 2007, č.12)

Kdo to byl HADES?
HADES, řecký bůh podsvětí

HADES v ÚJF AVČR v.v.i. Řež:

 

 Last change on September 30, 2014, 14:00
Andrej Kugler

Přístupné uvedení do problematiky
(otevre se nové okno, Javascript musí být zapojen)
- Sladěná práce složité sestavy různých zařízení
- HADES a jev snížení hmotnosti částic

Odkazy (anglicky):

C+C 2A GeV